2021 Yılı Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2021 Yılı ARALIK Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 07/12/2021 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 02.11 .2021 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak  ekte sunulmuştur.
             07/12/2021 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.  

G Ü N D E M

1.    Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonunun 16/11/2021 tarih ve 2021/9 Sayılı kararına konu 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi, 

2.    Belediyemize ait Şükrüpaşa Mah. 8036 nolu parsel üzerinde bulunan 1359,74 m2 binanın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılmak şartıyla 5 yıl süre ile bila bedelle (bedelsiz) tahsis edilmesi, binanın bakım onarımının İlçe Emniyet Müdürlüğünce yaptırılması, bu iş ve işlemler için taraflar arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―