Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı MAYIS Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 07/05/2024 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

07/05/2024 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM:
1- Belediyemizin 2023 Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması, 2-Belediye Başkanımızın Doğal Üyesi olduğu İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen 1 Asil 1 Yedek üye seçiminin açık oylama ile belirlenmesi,
3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısının Maaşının belirlenmesi,
4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun18.maddesinin ( r) bendi gereğince Günter DAISS ve Sami ALTINIŞIK ‘a Fahri Hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,
5-İlçemiz Mustafalı Mahallesi 461 Ada 37 Nolu parselde bulunan 7 metrelik imar yolunun kaldırılması talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,