Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı HAZİRAN Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04/06/2024 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

04/06/2024 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM
1-Belediyemiz Meclisinin 07.05.2024 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 16/05/2024 tarih ve 05 sayılı İmar Komisyon kararının görüşülerek karara bağlanması,
2- İlçemiz sınırları içerisinde nakıs kalan parseller, ihdas sonucu oluşan parseller ile hissedarı olduğumuz parselleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden satılması için Belediyemiz Meclisinde görüşülerek Encümenimize yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (m) fıkrası gereğince ekte sunulan Semt Pazarları Kontrol, Denetim ve İdari Yaptırım Yönetmenliğinin Meclisimizde görüşülmesi,