Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı TEMMUZ Ayı Olağan toplantısını yapmak için 02/07/2019 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2019/HAZİRAN Ayı Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            02/07/2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.    

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesinde belirtilen Koruma Meclisi azaları Ticaret ve Sanayi ile Ziraat Odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiyle toplanan Belediye Meclisi tarafından gizli reyle ve Dört Sene müddetle intihap olunur hükmü gereğince; Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 Asil 5 Yedek ve  Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 Asil 5 Yedek Üyenin gizli oylama  ile 4 (Dört) yıllığına seçilmesi.