2019 Yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine eklenen 5675  Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince  Olağanüstü toplantısını yapmak için 21/05/ 2019 Salı  günü saat 14.00’da Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı  salonunda  aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

Anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Ökkeş ELMASOĞLU
Erzin Belediye Başkanı

                                                                                                                  

G Ü N D E M:

1- Belediyemiz Meclisinin 06/05/2019 tarih ve 39 Sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin 2018  Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının Belediyemiz Plan ve Bütçe komisyonunun 17/05/2019 tarih ve 03 Sayılı kararının  görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―