2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı MAYIS Ayı Olağan toplantısını yapmak için 02/05/2018 Çarşamba günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 03/04/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özetleri ekte sunulmuştur.
02/05/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1- Belediyemizin 2017 Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması,

2-Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 88 sayılı kararına istinaden ‘’Adres ve Numaralandırma yetkisi ‘’ İlçe Belediyelerine devir edilmesi nedeni ile vatandaşlara verilecek Numarataj için ücretinin belirlenmesi ve 2018 Yılı Gelir Bütçesi Ücret tarifesine eklenmesi hususunun Meclisimizde görüşülmesi,

3-İlçemiz Başlamış 978 nolu parselin yola terkininden sonra oluşan ve daha sonra yolun plan tadilatı ile yeri değiştirilerek kapanması sonucu meydana gelen kısmının satışının yapılabilmesi için konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

4-Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 88 sayılı kararına istinaden ‘’Adres ve Numaralandırma ‘’ yetkisi İlçe Belediyelerine devri gereğince İlçemiz Mahmutlu, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallesini bölerek geçen Milli Egemenlik Caddesinin isminin ŞEHİT OĞUZCAN EKİZ CADDESİ olarak değiştirilmesi hususunun Meclisimizde görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―