İlçemiz Kent Merkezi ve yakın çevresine yönelik hazırlanan Erzin (Merkez Planlama Bölgesi)  1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı (1.Etap) için  Erzin Belediye Meclisinin   06/10/2020 Tarih ve 34 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2021 Tarih ve 24 Sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

Bahis konusu 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar plan paftalarının 03.03.2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile ilan panosuna asılmıştır. Bilgi almak isteyen vatandaşların Belediye Hizmet Binasının zemin katındaki İmar Planı bilgilendirme ofisinden detaylı bilgi alabilirler.

Halkımıza ilanen duyurulur.

Plan görselleri iki parça şeklindedir, indirip görüntüleyebilirsiniz.
Plan Açıklama Raporu