2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı NİSAN Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05/04/2022 SALI  günü saat 14.00’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 01/03/2022 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
05/04/2022 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.
                                                                                                                                                                                                         

G Ü N D E M

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddenin ( b) fıkrası gereğince 2 (iki) Encümen üyesinin Gizli oylama ile Seçimi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 55.  maddesi gereğince  Belediyemiz  2021 Yılı Mali Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi,

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2021 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun görüşülerek açık olarak oylanması,

4-3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden hazırlanan ve ekte sunulan “5 Yıllık İmar Programının Belediyemiz Meclisince görüşülmesi,

5-5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince mülkiyeti belediyemize ait olan ilçemiz Hürriyet Mahallesi 691 ada 3 nolu parsel ile Şükrüpaşa Mahallesi 569 ada 53 parsel nolu taşınmazların satımına karar verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―