31 Mart 2024 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeni ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi 13/04/2024 Cumartesi günü saat 13.30′ da Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM
1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 2 yıl süreliğine 2 Asil 2 Yedek Katip üyenin Gizli oylama ile belirlenmesi.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 2 yıl süreliğine Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilinin Gizli oylama ile seçimi.
3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddenin ( b) fıkrası gereğince 1 yıl süreliğine 2 Encümen üyesinin Gizli oylama ile Seçimi.
4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 31.12.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere 5 kişilik İmar komisyon üyesinin açık oylama ile seçilmesi.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 31.12.2024 tarihine kadar görev yapmak 5 kişilik Plan ve Bütçe komisyon üyesinin açık oylama ile seçilmesi.
6- Belediye Başkanımızın Doğal Üyesi olduğu İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen (1) Bir Asil (1) Bir Yedek Meclis Üyeleri seçiminin açık oylama ile yapılması.
7- Tarihi Kentler Birliği Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen (1) Bir Asil (1) Bir Yedek Üye seçiminin açık oylama ile yapılması.
8- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi gereğince kurumumuzda görev yapan kamu görevlileri 2024 Yılı için Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika olan Tüm Bel.Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,
9- Belediyemiz Meclisinin 05.03.2024 tarih 09 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Başlamış Mahallesi 1074 Ada 6 Nolu parselde (Eski 449 parsel) bulunan 7 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasıtalebinin tahsis taleplerine ait Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 29/03/2024 tarih ve 9995 Sayılı yazıları ekindeki İmar Komisyon kararının görüşülerek karara bağlanması,
10-5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. maddesi gereğince Belediyemiz 2023 Yılı Mali Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi.
11-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan Ayı Toplantısında görüşülerek karara bağlanması.
12-5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Ayının belirlenmesi.