2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı TEMMUZ Ayı Olağan toplantısını yapmak için 07/07/2020 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2020/HAZİRAN Ayı Olağanüstü Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            07/07/2020  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                      

G Ü N D E M

1. Erzin Belediyesi Personel Limited Şirketinde  4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla  Erzin Belediyesi Personel Limited Şirketi Disiplin Yönetmeliğine ihtiyaç duyulması sebebiyle ; ekte sunulan yönetmeliğin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karara bağlanması,

DAĞITIM:

Gereği       :                                                                                Bilgi için :

15 Bld. Meclis Üyesine.                                                             Bl.Daire Müdürlerine

İlgili Haberler