2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı OCAK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 02/01/2019 Çarşamba  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 04/12/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.

02/01/ 2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                       

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Günlerinin belirlenmesi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2019 Yılı için 5 Kişilik Bütçe Komisyon üyesinin belirlenmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2019 Yılı için 5 Kişilik İmar Komisyon üyesinin belirlenmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 2019 Yılı için Gizli oyla 5 Kişilik Denetim Komisyon üyesinin belirlenmesi,

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2019 Yılı için 5 Kişilik Çevre Eğitim ve Trafik komisyon üyesinin belirlenmesi,

6 Belediyemizde Tam Zamanlı sözleşmeli Teknik personel olarak çalışırken 31/12/2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Harita Teknikeri Latife VURAL’ın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Tam Zamanlı Tekniker olarak 2019 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7- Belediyemiz Personel Ltd. Şti’ nde işçi olarak çalışan Harita Teknikeri Meliha  KARAYALÇIN AKATILGAN’ ın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Tam Zamanlı Tekniker olarak 2019 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

8-Belediyemizde Tam Zamanlı Eğitmen olarak çalışırken 31/12/2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Hüseyin Cumhur YIKAR’ın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen personel olarak 2019 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

9- Belediyemizde Tam Zamanlı Bilgisayar Programcısı olarak çalışırken 31/12/2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Hüseyin BOZDAĞ’ın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Bilgisayar Programcısı personeli olarak 2019 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

10- Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 51 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Salim SARIASLAN ‘ın 15/10/2018 tarih ve 3912 sayılı dilekçesinde İlçemiz Mahmutlu Mahallesinde bulunan Yeşilkent 3445 nolu Parselin Uygulama İmar Plan değişikliğinin yapılması için Talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 12/12/2018 tarih ve 1261 Sayılı  yazıları ekindeki 2018/4 sayılı İmar Komisyon kararının 1.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

11- Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 52 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Ünal ÖZSOY’un 25/04/2018 tarih ve 1530 sayılı dilekçesinde İlçemiz Yeni Mahallede bulunan Yeşilkent 3669 ve 3671 nolu Parsellerde Uygulama İmar Plan değişikliğinin yapılması için talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 12/12/2018 tarih ve 1261 Sayılı  yazıları ekindeki2018/4  sayılı İmar Komisyon kararının 2.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

12- Belediyemiz Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 53 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Ahmet KESKİN ‘in  23/11/2018 tarih ve 4348  sayılı dilekçesindeki İlçemiz Gökdere Mahallesinde Gökdere 955  nolu Parselin Uygulama İmar Plan değişikliğinin yapılması için talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 12/12/2018 tarih ve 1261 Sayılı  yazıları ekindeki 2018/4 sayılı İmar Komisyon kararının 3.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―