Gökdere Mahallesi 1306 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanması

İlçemiz Gökdere Mahallesi 1306 nolu parselin ”Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Erzin Belediye Meclisinin 03/10/2023 Tarih ve 36 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/12/2023 Tarih ve 276 Sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.
          Bahis konusu 1/1000 ölçekli İlave uygulama imar plan paftasının 10/01/2023 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile ilan edilerek ve internet sitesinde yayınlanacaktır

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―