Erzin İlçesi 1 Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği

Erzin İlçesi 1 Etap 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan notları değişikliğine ilişkin Erzin Belediye Meclisinin 06/06/2023 Tarih ve 22 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2023 Tarih ve 175 Sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

Bahis konusu 1/1000 ölçekli İlave uygulama imar plan notunun 07/11/2023 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile ilan edilerek ve internet sitesinde yayınlanacaktır

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―