1– Bahçelievler  Mahallesi, 300 ve 314 nolu parseller arasında bulunan  Ecz. Kasım ŞİMŞEK parkındaki, 175 m2 kafeterya işyeri 2886 sayılı kanunun 45. maddesi açık artırma usulüyle kiraya verilecektir.

2-İsteklilerde aranan belgeler;

( Gerçek Kişi)

a- Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

b- Kanuni İkametgah Belgesi, ( Nüfus Müdürlüğünden)

c- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

d- Geçici İhale Teminatı,(Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

e- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı Yoktur Belgesi

f- Şartname Bedeli Makbuzu 

g- Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. 

(Tüzel Kişi)

a- Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

b- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

c- Ticaret Sicil Belgesi

d- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

e- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

f- Şartname Bedeli Makbuzu 

g- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

h-Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

3-İhale aşağıda belirtilen tarihte Encümen Toplantı odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-Daha  geniş  bilgi  almak  isteyenler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.


S. NO

İŞ YERİ   ADI

KİRA SÜRESİ

MEVKİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (YILLIK)

   1
Ecz.Kasım Şimşek Parkında bulunan kafe 30 MAYIS 2022  Bahçelievler Mahallesi 300-314 Parseller Arası
31/05/2019

15:30

6.875,00 TL

206,25 TL

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 30  Mayıs  2019  tarihi mesai bitimine kadar istenen belgeler ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir

6– Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

2886 Sayılı Devlet ihale kanunun 17.Maddesi gereği ilan olunur.