back to top

Birim Yönetmelikleri

Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

ERZİN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  GÖREV, YETKİ , SORUMLULUK   İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ Belediye Meclisinin Karar Tarihi: 01.11.2016 Karar No      : 61   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki...

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VEÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Erzin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev...

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği

ERZİN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK   İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI NA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ Belediye Meclisinin Karar Tarihi: 01.11.2016 Karar No      : 61 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş,...

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği

ERZİN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK   İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ   Belediye Meclisinin Karar Tarihi: 01.11.2016 Karar No      : 61   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak...

Ruhsat Ve Denetim İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

ERZİN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK   İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ Belediye Meclisinin Karar Tarihi: 01.11.2016 Karar No      : 61   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,...

Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

ERZİN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK   Belediye Meclisinin Karar Tarihi: 01.11.2016 Karar No      : 61   BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE: 1 Temiz , uygar toplum anlayışından...

Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

 ERZİN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN  YÖNETMELİĞİ Belediye Meclisinin Karar Tarihi: 01.11.2016 Karar No      : 61 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak...

Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği

ERZİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ Belediye Meclisinin Karar Tarihi: 01.11.2016 Karar No : 61 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak...