2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı EKİM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 04/10/2022 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2022/EYLÜL Ayı Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

04/10/2022 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

G Ü N D E M
1- Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülerek karara bağlanan 2022 Yılı Ek Bütçe Talebinin görüşülmesi,
2- Belediyemizin 2023 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Ücret tarifesinin görüşülmesi,

İlgili Haberler