2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı ŞUBAT Ayı Olağan toplantısını yapmak için 06/02/2018 Salı günü saat 14.00’da Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2018/Ocak Ayı Olağan ve Olağanüstü Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.
06/02/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1- Belediyemiz Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 07 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2018 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknik elaman olarak çalıştırılmasına karar verilen Harita Kadastro Teknikeri Latife VURAL ’ın 2018 Yılı ücretinin belirlenmesini içeren Bütçe komisyonunun 12/01/2018 tarih ve 22 Sayılı yazılarının görüşülmesi,

2-Belediyemiz Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 08 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2018 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen personel olarak çalıştırılmasına karar verilen Hüseyin Cumhur YIKAR’ın 2018 Yılı ücretinin belirlenmesini içeren Bütçe komisyonunun 12/01/2018 tarih ve 22 Sayılı yazılarının görüşülmesi,

3- Belediyemiz Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 09 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2018 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Bilgisayar Programcısı olarak çalıştırılmasına karar verilen Hüseyin BOZDAĞ’ın 2018 Yılı ücretinin belirlenmesini içeren Bütçe komisyonunun 12/01/2018 tarih ve 22 Sayılı yazılarının görüşülmesi,

4-Erzin Kaymakamlığının 26.01.2018 tarih ve E.312 sayılı yazıları ekindeki Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 8 no’lu Genelge gereğince Belediyemizdeki 11010 Unvan kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü isminin 11010 Unvanlı Basın Yayın – Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü olarak değiştirilmesi hususunun Meclisimizce karara bağlanması,

5-İlçemizde 31-023-008 Kütük Sicilli Erzin Yörükler Dayanışma Derneğinin Belediyemize ait Pasajda bir odanın Ücretsiz olarak yer tahsisi yapılması talebinin Meclisimizce görüşülmesi,
6- İlçemizde 31-022-182 Kütük Sicilli Yeşilkent Spor Kulübü Derneğinin Belediyemize ait Pasajda bir odanın Ücretsiz olarak yer tahsisi yapılması talebinin Meclisimizce görüşülmesi,

7- Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 28 Ocak 2018 tarihli ve 302 mesaj numaralı mesajı gereğince Belediyemize ait 31 YR 930 Plakalı VOLKSWAGEN aracımız İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine sunulmak üzere Hassa Kaymakamlığına teslim edilmiş olup, Meclisimizin bilgisine sunulması,

İlgili Haberler