2018 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı EYLÜL Ayı Olağan toplantısını yapmak için 04/09/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 03/07/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özetleri ekte sunulmuştur.
04/09/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic.San. İthalat ve İhracat A.Ş’ nin Erzin İlçesi Yeşilkent 9904 nolu parsel üzerinde Akaryakıt Ürünleri Depolama Alanı olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planının onaylanması taleplerinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

2-İlçemiz Erzin’de İçme Suyu ve Doğalgaz şebeke hattı alt yapı çalışmaları sırasında bozulan ve sorumluluk alanımız içerisinde bulunan Cadde ve Sokaklarımızda bakım ve onarımı için Sıcak karışım Asfalt alımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 48 Ay vadeli,
3.000.000,00 (üç milyon) TL’lik kredinin İller Bankası aracılığıyla alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin Meclisimizde karara bağlanması hususunun görüşülmesi,

İlgili Haberler