2018 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı EKİM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 02/10/2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 04/09/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özetleri ekte sunulmuştur.

02/10/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Mehmet AKKAŞ
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1-Belediye Meclis Üyesi Mithat BOZDAĞ’ın 04.09.2018 tarihili istifası ile Meclis Üyeliğinden ayrılması hakkında Meclisimize bilgi sunulması,
2-Mithat BOZDAĞ’ın istifası ile boşalan ve AK Parti grubuna düşen Denetim Komisyonu üyeliği için 5393 sayılı Kanunun 25. maddesi gereği bir AK Parti grubundan gizli oylama ile bir Üyenin Meclisimizce belirlenmesi,
3- Belediyemizin 2019 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Ücret tarifesinin görüşülmesi,
4-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 40 Sayılı kararı ile Belediyemizde Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic.San. İthalat ve İhracat A.Ş’ nin Erzin İlçesi Yeşilkent 9904 nolu parsel üzerinde Akaryakıt Ürünleri Depolama Alanı olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planının onaylanması taleplerine ait Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 14/09/2018 tarih ve 973 Sayılı yazıları ekindeki İmar Komisyon kararının görüşülerek karara bağlanması,
5-Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğünün 20.09.2018 tarih ve 646401 sayılı taleplerindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait olan 4066 parselde gerekli plan değişikliğinin yapılarak Trafo yerinin yeniden belirlenmesi konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunun görüşülmesi,
6- Aziz BOZKURT’un 25.09.2018 tarih ve 3706 sayılı dilekçesindeki İsalı Mahallesindeki 1163
parselde gerekli plan değişikliğinin yapılması için talebin İmar Komisyonuna havale edilmesi
hususunun görüşülmesi,

E K İ : Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarihli Birleşimine ait karar özetleri,

İlgili Haberler