2017 yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı OCAK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/01/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 06/12/2016 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

            03/01/ 2017  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                             

                                                                                                                                                                                                                              

 

Kasım ŞİMŞEK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Günlerinin belirlenmesi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2017 Yılı için 5 Kişilik Bütçe Komisyon üyesinin belirlenmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2017 Yılı için 5 Kişilik İmar Komisyon üyesinin belirlenmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 2017 Yılı için Gizli oyla 5 Kişilik Denetim Komisyon üyesinin belirlenmesi,

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2017 Yılı için 5 Kişilik Çevre Eğitim ve Trafik komisyon üyesinin belirlenmesi,

6- Belediyemizde Tam Zamanlı sözleşmeli Teknik personel olarak çalışırken 31/12/2016 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Harita Teknikeri Latife VURAL’ın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Tam Zamanlı Tekniker olarak 2017 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7- Belediyemizde Tam Zamanlı Eğitmen olarak çalışırken 31/12/2016 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Hüseyin Cumhur YIKAR’ın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen personel olarak 2017 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

8- Belediyemizde Tam Zamanlı Bilgisayar Programcısı olarak çalışırken 31/12/2016 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Hüseyin BOZDAĞ’ın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Bilgisayar Programcısı  personeli olarak 2017 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

9-Belediyemiz Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 67  Sayılı kararı ile Hatay İli Erzin İlçesi İsalı Mahallesi 254 Ada 4 parsel, 255 Ada 1 parsel, 256 Ada 1 parsel ve 257 Ada 1 Nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ve ‘’ Akaryakıt ve Lpg Satış ve Servis İstasyonu’’ olarak planlaması amaçlanan ve hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının belirlenmesini içeren   16/12/2016  tarih ve 08 sayılı İmar komisyon kararının görüşülmesi,

İlgili Haberler