2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı MART Ayı Olağan toplantısını yapmak için 04/04/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 07/03/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
04/04/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereğince Belediyemiz 2016 Yılı Denetim Raporu
hakkında Meclise bilgi verilmesi.
2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2016 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun açık olarak oylanması hususunun görüşülmesi,
3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin ( b) fıkrası gereğince 2 Encümen üyesinin Gizli oylama ile Seçimi.
4-Belediyemiz Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 23 Sayılı kararı ile Çevre, Eğitim ve Trafik Komisyona havale edilen ve komisyonca görüşülerek karara bağlanan Erzin Belediye Başkanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesinin Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması,
5-Belediyemiz Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 20 Sayılı kararı ile ertelenen ve 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 Asil 5 yedek Üye ve Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti için 5 Asil 5 yedek Üye seçilmesinin yapılması,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmi sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―