İlçemiz Hürriyet 703 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller Belediye Encümenimizin 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden imar sahasına girdiğinden bu parselde bulunan mülk sahiplerine 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi göre ilanen tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Adlarına tebliğ gereken parsel numarası aşağıdadır.

Hürriyet 703 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller Belediyemizce yaptırılan şuyulandırma planı ve krokisi 06.02.2024 Tarihinde belediyemiz ilan tahtasına ve internet ortamında asılmış olup 1(Bir) ay süre ile askıda kalacaktır.

Bu ilan tebliğ hükmündedir. İlan tarihinden itibaren 1(Bir) ay içerisinde uygulama aleyhine mülk sahipleri tarafından Erzin Belediye Başkanlığına itirazda bulunabileceklerdir.

Müddeti içerisinde itiraz olunmaması halinde krokisindeki miktar üzerinden mülk sahipleri adına tapu tescil ettirilecektir.

Tebliğen ilan olunur.