Duyurular

Hürriyet Mahallesi 703 Ada 18 Uygulaması

İlçemiz Hürriyet 703 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller Belediye Encümenimizin 3194...

Gökdere Mahallesi 1306 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanması

İlçemiz Gökdere Mahallesi 1306 nolu parselin ''Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı'' olarak planlanmasına ilişkin Erzin Belediye Meclisinin 03/10/2023 Tarih ve 36 Sayılı Meclis Kararı...

İsalı Mahallesi 537 ada 6, 7 ve 8 nolu parseller Eğitim Tesis Alanı

İlçemiz İsalı Mahallesi 537 ada 6, 7 ve 8 nolu parseller ile kuzey doğusunda kalan alanın Eğitim Tesis Alanı olarak plan değişikliğine ilişkin Erzin...

Cumhuriyet 478 Ada 1,3,4,5,6 nolu parseller Belediyemizce yaptırılan şuyulandırma

İlçemiz Cumhuriyet 478 Ada 1,3,4,5,6 Nolu Parseller 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden imar sahasına girdiğinden...

Mahmutlu 804 Ada 5, 6, 7 ve 12 Nolu Parseller 18 Uygulaması

İlçemiz Mahmutlu 804 Ada 5, 6, 7 ve 12 Nolu Parseller 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe...

ERZİN KAYMAKAMLIĞI – MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ – İLANI

ERZİN KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın 387.446,57 m2’lik kısmı üzerinde İmar planları ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve...

İ L A N

Erzin Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir. 1-İlçemiz Gökdere Mahallesi 6 adet ve Hürriyet Mahallesi 4 adet  gayrimenkulün 2886 sayılı kanunun 45. maddesi açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır. 2-İsteklilerde...

Erzin İlçesi 1 Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği

Erzin İlçesi 1 Etap 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan notları değişikliğine ilişkin Erzin Belediye Meclisinin 06/06/2023 Tarih ve 22 Sayılı Meclis Kararı ile...

2.Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı

İlçemiz yakın çevresine yönelik hazırlanan Erzin (Dış Mahalleler)  1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı (2.Etap) için  Erzin Belediye Meclisinin 01/02/2022 Tarih ve 12...