Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2020 tarih ve 238766 sayılı yazılarına istinaden Turunçlu Mevkii Liman Amaçlı 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.