Erzin Belediyesi Şifalı Sular Moteli

Oda fiyatları
01/06/2020 – 15/09/2020 tarihleri ile Bayramlarda 110,00 TL
Diğer tarih aralıklarında 60,00 TL dir

İçmeler

İlçenin 3 km doğusunda yer alan Erzin içmeleri özellikle yaz aylarında iç turizme hitap eder. 150 yatak kapasiteli Belediye Moteli ile şahıslara ait pansiyonlar artan talebi karşılamakta güçlük çekmektedir. Çevre, maki ve meşe-çam karışık bir orman örtüsü ile kaplıdır. Sıcaklığı 24 derece, pH sı 6,7 olan Erzin İçme Suları bikarbonatlı, sülfatlı, magnezyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli ve bromürlü bir bileşime sahiptir. İçme kürlerine elverişli olan bu sular sindirim sistemi hastalıkları, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları ve metabolizma bozukluklarına olumlu etki yapar. İçme sularımızın sağlık etkinliklerinin (olumlu etki yaptıkları hastalıkların) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığınca (Çekmece-Nükleer Araştırma Enstitüsü) ile işbirliği içinde yapılmaktadır. Yılın 12 ayı hizmet veren Belediye Motelimizdeki mükemmel ortam tatile gelen tüm turistlerin beğenisini kazanmış ve yeni misafirlerini ağırlayacak olmanın heyecanını hiç bir zaman kaybetmemiştir.

Adres

İçmeler Mevki
Erzin / Hatay

Çalışma Saatleri

7/24
Standard Giriş - Çıkış Saatleri 10:00

Telefon

Telefon: 0326 681 2077
Gsm: 0 536 863 7171

BİRİNCİ DERECEDE ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ KAPLICALAR

Bu bölümde, birinci derecede öncelikli kaplıca kaynakları tek tek ele alınarak inceleme konusu yapılmıştır. Böylece bu kaynaklarla ilgili bulunan kuruluş ve kurumların işletmelerin, olan ve proje yapımcılarının, yatırımcıların ve bilim kurumları ile doktorların ilk temel bilgileri elde etmesi ve ön karar vermelerinin çabuklaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, birinci derecede öncelikli kaynakların her biri 6 başlık altında fizik – kimyasal özellikleri, etkili oldukları hastalıklar, akım değerleri ve banyo kapasiteleri, ana alt ve üst yapı ve planlama durumlarına göre incelenerek mevcut, geleceğe dönük kullanım biçimleri yorumlanmıştır. Kaplıca ve içme sularının olumlu etki yaptığı başlıca hastalıklar ise aşağıda belirtilmiş ve numaralanmıştır. Dolayısı ile kaynak sularının sağlık etkenlerinin belirlenmesinde, hastalık adı yerine numara yazılarak ifade edilmiştir. Bu numaralama sistemi birinci derecede öncelikli içme suları ile 2. derecede öncelikli kaplıca kaynakları için de kullanılmıştır.

Kaplıca ve içme sularımızın sağlık etkinliklerinin (olumlu etki yaptıkları hastalıkların) belirlenmesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kürsü ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında düzenlenen bir protokol uyarınca hazırlanan. “Türkiye Maden Suları Analiz Raporları” adlı yayın ile 1970 yılında M.T.A. Enstitüsünce yayınlanmış bulunan “Türkiye Şifalı Suları” adlı yayından yararlanılmıştır. Araştırma ve yayın giderleri turizm ve Tanıtma Bakanlığınca karşılanan ve bu kitabın yazarının yönetim sorumluluğunda sürdürülen çalışmalar 1972 yılında başlatılmış ve 1976 yılında tamamlanmıştır. Dört yıl süren bu çalışmalar sonucunda kaplıca ve içme sularımızın “Tam analizleri” yapılmış sonrada bu raporlar değerlendirme notları ile birlikte kitaplar haline getirilerek yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kaplıca ve sularının, bir başka deyişle sıcak ve soğuk maden sularının ve bunların tanımlarına giren diğer hidromineral sular ve deniz sularının tıbbi değerlendirilmesi ve sağlık etkenliklerinin belirlenmesinden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sorumludur. Kaplıca ve içme sularının tıbbi değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için bu suların önce “yarım” veya “tam” analiz raporlarının hazırlanması gerekir. Ancak bu raporlar elde edildikten sonra, söz konusu kaplıca veya içme kaynak suyunun hangi hastalık veya rahatsızlıkların giderilmesinde olumlu etki yaptığı “indikation” veya olumsuz etki yaptığı belirlenir. Dolayısı ile kaplıca-içme sularının analizi, tıbbi değerlendirmesi ve sağlık etkenliklerinin belirlenmesinde ilk başvurulacak kurum illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, merkezde ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Ancak, uluslar arası kaplıcalar birliğinin (F.İ.I.E.C.) öngördüğü kurallara göre kaplıca ve içme sularının tıbbi değerlendirmesinde “tam analiz” yöntemlerine göre hazırlanmış maden suyu analiz raporlarının esas alınması gerekmektedir.Oysa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tam analiz yöntemi uygulanarak kaplıca ve içme suları analiz raporları henüz yapılmamaktadır. Aslında bu eksikliğin biran önce giderilmesi gerekmektedir. Ülkemizde kaplıca ve içme suları ile ilgili tam analiz raporları ise bildiğiniz kadarı ile yalnız İst. Ünv. Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığınca (çekmece-nükleer Araştırma Enstitüsü ile iş birliği için) yapılmaktadır. Bu nedenle kaplıca ve içme suları ile ilgili tam analiz yaptırma ihtiyaç duyan kişi veya kurumların yukarıda adı belirtilen kuruma başvurmaları gerekmektedir. Ancak, deniz, kaplıca ve içme suları ile ilgili tedavi amaçlı, planlama ve proje çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda belirlenecek tedavi tesislerinin tür ve kapasitelerinin tam ve doğru olarak belirlenmesi için el altında bulunması gereken verilerden birtaneside “tam analiz” raporlar olduğundan, öncelikli kaplıca ve içme sularınızın tam analiz raporlarına bu kitap kapsamında özellikle yer verilmiştir. Yukarıdaki açıklamaların ışığında, kitapta yer alan analiz raporları ile ilgili “tıbbi değerlendirmeler” genel bir çerçeve içinde sunulmuştur. Fiziksel sınıflandırma kapsamında yer alması gereken radyo aktif özellikler ise, (fiziksel sınıflandırmaya gerek duyulmadığı için) kimyasal sınıflandırma bölümünden sonra ayrıca belirtilmiştir. Maden suyunda bulunmadığı halde, analiz raporunda ismi yazılı elementlere ise rapor kapsamında yer verilmemiştir.

Yararları

 • Romatizmal hastalıklar
 • Deri hastalıkları
 • Kan dolaşımı ve kalp hastalıkları
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Kadın hastalıkları
 • İç salgı sistemi rahatsızlıkları
 • Sinir sisteminin uyarılması
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
 • Göz hastalıkları
 • Hastalık ve ameliyat sonrası rahatsızlıklar
 • Kemik ve kireçlenme rahatsızlıkları
 • Metabolizma bozuklukları