Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. 

PROGRAMIN KAYNAĞI 

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ 

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir. 

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir: TEDBİR ADI SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO) 
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar  (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler %50-70 45.000.000 
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler 
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar  (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-50 80.000.000 
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir. 

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 10.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. 

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) HATAY İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADRES VE TELEFON NUMARASI

HATAY General Şükrü Kanatlı Mah. Atatürk Cad. Sarı Center No: 190 İşyeri No:25-26-27-29-30 Antakya/ HATAY 0326 225 12 23 0326 225 12 33