Belediye Encümenimizin 11.03.2021 Tarih ve 9 Karar no ile kabul edilen Mahmutlu 887 ada 8,9,10,11,14,19,20,21,22,23,24 ve 25 nolu parsellere Belediyemizce yaptırılan şuyulandırma planı ve krokisi 15.03.2021Tarihinden itibaren 30 gün süreyle internet ortamında yayında kalacaktır.