Kırsal Kalkınma 11. Başvuru Çağrı İlanı

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde Onbirinci Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır.

“11. Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir. Söz konusu tedbir kapsamında; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanı işlenmesi ve paketlenmesi; arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, kovan yapımı; zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri; iç sularda su ürünleri üretimi yapan tesisleri ve ürün satışı yapan restoranları; yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek makine parkları; yenilenebilir enerji yatırımları gibi tüm sektörlerde %65 oranında hibe desteğinin yanı sıra proje giderleri, bina yapımı, inşaat işleri ve makine ekipman alımına KDV, ÖTV gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak şekilde verilecektir.

Projeler kapsamında yapım işi içermeyen başvurular için başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 30 gün olacaktır. Yatırımlar kapmasında yapım işi içeren başvurular için başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 45 gün olacaktır.

İlgili Haberler