Kasım Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2016 Yılı KASIM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 01/11/2016 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Zeynep YAKAR
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 Maddesinin (b) bendi gereğince Ödenek aktarılması hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

2-İlçemiz Mahmutlu Mahallesindeki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bulunan 13 Adet 55 yaşındaki çam ağacı kesilmiştir. Bu Çamların hangi amaçla, kim tarafından kesildiğinin araştırılması üzerine alınan 05.10.2016 Tarih ve 2016/3 Sayılı Çevre, Eğitim ve Trafik Komisyon kararının Meclisimizde görüşülmesi,

3-Salim KILAÇ ve Hissedarlarına ait 29.09.2014 Tarih ve 4069 sayılı dilekçesinde belirtilen Yeşilkent İsalı Mahallesi 946 parselden geçen 10 m lik imar yolunun kaldırılması talebi; Bahsi geçen parselden 10 m lik imar yolu kaldırılamaz her parselin yola cephe şartı vardır; Ancak parsel sahibi okul yapılmak üzere bağış yoluyla Milli Eğitime devredeceği için 10 mlik imar yolunun plan tadilatıyla 7 m’ye düşürülmesine oy birliğiyle kabul edildi. Ancak vatandaşın planlama sürecinde gerekli evrakları tamamlamadığından dolayı 04.11.2014 Tarih ve 110 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile alınmış olan kararın iptaline ve eski haline dönüşmesi hususunun Meclisimizde görüşülmesi;

4- Mehmet SÜSLÜ’nün 27.02.2014 Tarih ve 768 dilekçesinde belirtilen Mahmutlu Mahallesi 3406 ve 3407 nolu parseldeki Rekreasyon Alanının Kaldırılması Talebi; Sosyal Kültürel Tesis Alanının mevcut yerinden kaldırılarak Rekreasyon Alanına ve yol yerine kaydırılması Talebi, 10 metrelik yolun güzergahının değiştirilmesi, 7 metrelik yol iptal edilerek Konut Alanına dahil edilmesine Rekreasyon Alanının kaybının da güzergahı değiştirilen 10 m lik yolun alanından karşılanmasına oy birliğiyle karar verildi. Ancak vatandaşın planlama sürecinde gerekli evrakları tamamlamadığından dolayı 03.06.2014 Tarih ve 10 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile alınmış olan kararın iptaline ve eski haline dönüşmesi hususunun Meclisimizde görüşülmesi;

5-Mehmet Cemal CENGİZ’e ait 20.10.2014 Tarih ve 4286 sayılı dilekçesinde belirtilen İlçemiz Yeşilkent 7322 nolu parselin ilave imar planında doğusunda bulunan 15 m lik imar yolunun yan parselle eşit şekilde kaydırılması talebi; 15 metrelik imar yolunun tamamı 7322 nolu parselden gitmektedir. Yan parselin (7323) parselde Düzenleme Ortaklık Payı kesintisi bahse konu olan parselden daha fazla olduğu için 7322 nolu parselin sağından geçen 15 m lik imar yolunun komşu parselle (7323) eşit olacak şekilde kaymasına oy çokluğu ile karar verildi. Ancak vatandaşın planlama sürecinde gerekli evrakları tamamlamadığından dolayı 04.11.2014 Tarih ve 109 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile alınmış olan kararın iptaline ve eski haline dönüşmesi hususunu Meclisimizde görüşülmesi;

6-5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereğince; Erzin Belediye Meclisi tarafından kabul edilip yürürlüğe konulacak Yönetmeliklerin (Yazı İşl.Müd., Mali Hizmetler Müd., İk.ve Eğt.Müd.,Fen İşl.Müd.,İmar ve Şeh.Müd.,Temizlik İşl.Müd., Zabıta Müd.,Ruhsat ve Den.Müd.) Her birimin kendi Müdürlüğünce hazırlanan Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin hazırlanmış olup, Meclisimizde görüşülmesi;

İlgili Haberler