Karamustafalı Mh. 3738, 3739, 3768, 4882, 4883, 6443, 6444 ve 6445 Nolu Parseller 18 Uygulaması

İlçemiz Karamustafalı 3738, 3739, 3768, 4882, 4883, 6443, 6444 ve 6445 nolu parseller 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden imar sahasına girdiğinden bu parselde bulunan mülk sahiplerine 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi göre ilanen tebliğ edilmesi gerekmektedir.

                     Adlarına tebliğ gereken parsel numarası aşağıdadır.

                    Karamustafalı 3738, 3739, 3768, 4882, 4883, 6443, 6444 ve 6445 nolu parseller Belediyemizce yaptırılan şuyulandırma planı ve krokisi 01.06.2023 Tarihinde belediyemiz ilan tahtasına ve internet ortamında asılmış olup 1(Bir) ay süre ile askıda kalacaktır.

                     Bu ilan tebliğ hükmündedir. İlan tarihinden itibaren 1(Bir) ay içerisinde uygulama aleyhine mülk sahipleri tarafından Erzin Belediye Başkanlığına itirazda bulunabileceklerdir.

                     Müddeti içerisinde itiraz olunmaması halinde krokisindeki miktar üzerinden mülk sahipleri adına tapu tescil ettirilecektir.

                     Tebliğen ilan olunur.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―