İlçemiz Hürriyet Mahallesi 691 Ada 3 Parsel 571,44 m2 gayrimenkul Satış İlanı

İlçemiz Hürriyet Mahallesi 691 Ada 3 Parsel 571,44 m2 gayrimenkulün 2886 sayılı kanunun 45. maddesi açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır.

2886 Sayılı Devlet ihale kanunun 17.Maddesi gereği ilan olunur.

İlgili Haberler