İ L A N

Erzin Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir.

1-İlçemiz Gökdere Mahallesi 6 adet ve Hürriyet Mahallesi 4 adet  gayrimenkulün 2886 sayılı kanunun 45. maddesi açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır.

2-İsteklilerde aranan belgeler;

( Gerçek Kişi)

a- Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

b- Kanuni İkametgah Belgesi, ( Nüfus Müdürlüğünden)

c- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

d- Geçici İhale Teminatı,(Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

e- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı Yoktur Belgesi

f- Şartname Bedeli Makbuzu 

g- Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. 

(Tüzel Kişi)

a- Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

b- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

c- Ticaret Sicil Belgesi

d- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

e- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

f- Şartname Bedeli Makbuzu 

g- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

h-Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

3-İhale aşağıda belirtilen tarihte Meclis Toplantı Odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-Daha  geniş  bilgi  almak  isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

GAYRİMENKUL BİLGİLERİ
Malik: Erzin Belediyesi2886 İhale Kanunu 45.Madde Açık Teklif Usulü ile Satış
İlçeMahalleNitelikAdaParselTapu Alanı(m2)İhale Tarihiİhale SaatiMuhammen BedelGeçici Teminat
ErzinGökdereArsa10215817,4430/11/202314:001.430.520,00 TL42.920,00 TL 
ErzinGökdereArsa10714393,9230/11/202314:10689.360,00 TL20.700,00 TL
ErzinGökdereArsa109131004,6630/11/202314:201.758.155,00 TL52.750,00 TL
ErzinGökdereArsa11321513,7830/11/202314:30899.120,00 TL27.000,00 TL
ErzinGökdereArsa11419883,6830/11/202314:401.546.440,00 TL46.400,00 TL
ErzinGökdereArsa11517401,7130/11/202314:50702.995,00 TL21.100,00 TL
ErzinHürriyetArsa6966672,3030/11/202310:301.680.750,00 TL50.450,00 TL
ErzinHürriyetArsa69712787,6530/11/202310:401.969.130,00 TL59.100,00 TL
ErzinHürriyetArsa6971361030/11/202310:501.525.000,00 TL45.750,00 TL
ErzinHürriyetArsa6971464030/11/202311:001.600.000,00 TL48.000,00 TL

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 29 Kasım 2023  tarihi saat 16:00’ a kadar istenen belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir

6– Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

2886 Sayılı Devlet ihale kanunun 17.Maddesi gereği ilan olunur.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―