Belediye Encümenimizin 24.06.2021 tarih ve 36 karar no ile kabul edilen Hürriyet Mahallesi 236 ada 56, 57, 58, 59, 66, 67, 68 ve 70 nolu parsellere belediyemizce yaptırılan 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereğince hazırlanan imar uygulaması krokisi ve ekleri 02.07.2021 tarihinde itibaren 30(1 ay) gün süre ile internet ortamında yayında kalması hususunu bilgilerinize rica ederim.