Hürriyet 690 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 696 ada 1 nolu parsel ve 697 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller Şuyulandırma

İlçemiz Hürriyet 690 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 696 ada 1 nolu parsel ve 697 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden imar sahasına girdiğinden bu parselde bulunan mülk sahiplerine 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi göre ilanen tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Adlarına tebliğ gereken parsel numarası aşağıdadır.

Hürriyet 690 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 696 ada 1 nolu parsel ve 697 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller Belediyemizce yaptırılan şuyulandırma planı ve krokisi 10.08.2023 tarihinde belediyemiz ilan tahtasına ve internet ortamında asılmış olup 1(Bir) ay süre ile askıda kalacaktır.

Bu ilan tebliğ hükmündedir. İlan tarihinden itibaren 1(Bir) ay içerisinde uygulama aleyhine mülk sahipleri tarafından Erzin Belediye Başkanlığına itirazda bulunabileceklerdir.

Müddeti içerisinde itiraz olunmaması halinde krokisindeki miktar üzerinden mülk sahipleri adına tapu tescil ettirilecektir.

Tebliğen ilan olunur.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―