Erzin Dış Mahalleler 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar planı 2.Etap

İlçemiz yakın çevresine yönelik hazırlanan Erzin (Gökdere, Yoncadüzü, Gökgöl, Başlamış, Kızlarçayı, Kuyuluk, Yeşiltepe Mahallelerimizi kapsayan) 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar planı (2.Etap) için Erzin Belediye Meclisinin 01/02/2022 Tarih ve 12 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/08/2022 Tarih ve 211 Sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

Bahis konusu 1/1000 ölçekli İlave Uygulama imar plan paftalarının 08/11/2022 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile ilan panosuna asılmıştır. Detaylı bilgi almak isteyenler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurabilirler. Halkımıza ilanen duyurulur.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―