Belediye Encümenimizce 28.01.2021 Tarih ve 4 Karar no  ile kabul edilen Cumhuriyet 465 ada 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, ve 21 nolu parsellere Belediyemizce yaptırılan şuyulandırma planı ve krokisi 01.02.2021 Tarihinde belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup 30 gün süre ile askıda kalacaktır.