Belediye Encümenimizce 14/01/2021 Tarih ve 1 Karar no  ile kabul edilen Bahçelievler 773 ada 16 nolu parsele Belediyemizce yaptırılan şuyulandırma planı ve krokisi 19.01.2021 Tarihinde belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup 30 gün süre ile askıda kalacaktır.