Belediye Encümenimizin 12/08/2021 Tarih ve 57  Karar no  ile kabul edilen Bahçelievler 773 ada 6 nolu parsele Belediyemizce yaptırılan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 16.08.2021 Tarihinde belediyemiz internet ortamında  30 gün süre ile askıda kalacaktır.