Bahçelievler 287 Ada 18 Madde Uygulaması

İlçemiz Bahçelievler mahallesi 287Ada 1, 13, 14, 15, 21, 22 ve 23 Nolu Parseller İmar Uygulaması)   Parseller 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden imar sahasına girdiğinden bu parselde bulunan mülk sahiplerine 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi göre ilanen tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Adlarına tebliğ gereken parsel numarası aşağıdadır.

İlçemiz Hürriyet Mahallesi’nde bulunan, 06.10.2020 tarih ve 34 sayılı Erzin Belediye Meclis kararı ile kabul edilen, 14.01.2021 tarih ve 24 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye meclisi kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli O36A-04-D-3-C İmar planı paftalarına isabet eden Bahçelievler mahallesi 287Ada 1, 13, 14, 15, 21, 22 ve 23 Nolu Parsellere vatandaşların fiili zemin kullanım durumları dikkate alınarak,  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince tescil edilmesine, parselasyon planlarının ve dağıtım cetvellerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanarak 30 (otuz) gün süreyle belediyemiz ilan tahtasına asılmış ve internet ortamında yayınlanmış olup 1(Bir) ay süre ile askıda kalacaktır.

Bu ilan tebliğ hükmündedir. İlan tarihinden itibaren 1(Bir) ay içerisinde uygulama aleyhine mülk sahipleri tarafından Erzin Belediye Başkanlığına itirazda bulunabileceklerdir.

Müddeti içerisinde itiraz olunmaması halinde krokisindeki miktar üzerinden mülk sahipleri adına tapu tescil ettirilecektir.

Tebliğen ilan olunur.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―