İlçemiz Aşağıburnaz Mahallesinde bulunan 631 ada 63-72 nolu parselde Akaryakıt Ürünleri Depolama Alanı olarak planlanmasına yönelik belediye meclisimizin 03.11.2020 Tarih ve 46 sayılı kararı ile tasdik edilmiş ve değiştirilerek Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2021 Tarih ve 76 nolu kararı ile onaylanmış olan 1 Adet İmar Plan Paftaları ve ilgili Meclis kararının 30 gün süre ile ilan tahtasına asılması ve haberleşme araçları ile duyurulmak üzere tanzim edilecek ilan tutanaklarından bir nüshasının Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.