İlçemiz İsalı Mahallesinde bulunan 435 ada 1 nolu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonunun yapı yaklaşma mesafesi ile batısındaki ve güneyindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik belediye meclisimizin 17.05.2021 Tarih ve 33 sayılı kararı ile tasdik edilmiş ve değiştirilerek Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/07/2021 Tarih ve 185  nolu kararı ile onaylanmış olan 1 Adet İmar Plan Paftaları ve ilgili Meclis kararının 30 gün süre ile ilan tahtasına asılması ve haberleşme araçları ile duyurulmak üzere tanzim edilecek ilan tutanaklarından bir nüshasının Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.