Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı TEMMUZ Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02/07/2024 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

02/07/2024 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı

Ek : G Ü N D E M 1- Yukarıburnaz Mahallesi 596 Ada 10 Nolu parsel üzerinde bulunan yaklaşık 9,90 ha. alanında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesi,