2023 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı Şubat Ayı Olağan toplantısını yapmak için 07/02/2023 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

       

      07/02/2023  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                       

G Ü N D E M

1- Belediyemiz Meclisinin 03.01.2023 tarih ve 08 ve 09 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 11/01/2023 tarih ve 2023/2 sayılı İmar Komisyon kararının 1. ve 2. fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,
2- Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası hükmü gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdamına izin verilen 1 adet 5 Dereceli  Mühendis, 2 adet 7 Dereceli  tekniker,1 adet 1 Dereceli  programcı ve 1 adet 7 Dereceli  Eğitmene; 657 sayılı Yasa hükümlerine göre 1.Derece 1.Kademe kadro karşılığı esas alınmak üzere  tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personellere Hazine ve Maliye Bakanlığının  Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları konulu  13/01/2023 tarihinde yayınlanan  Genelgesi çerçevesinde 2023 yılında ödenecek net ücret  ve Ek Ödeme Oranları Cetvelinde belirtilen Unvan, Öğrenim Durumu ve Hizmet yılı esas alınarak denk gelen net ücret ve  Ek Ödeme Oranının tespiti hususunun Meclisimizde görüşülmesi,

3-  Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü tamamlamış; tamir ve bakım maliyetleri ekonomik olmayan 31 YK 903, 31 YA 077, 31 PH 676, 31 PH 677, 31 YC 001, 31 YA 747 plaka sayılı araçların satılması; hurda durumda olanların ise Makine Kimya Enstitüsü Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devredilmesi  ile satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisimizde görüşülmesi,
***Gündem dışı dilek ve temenniler

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―