2023 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

 Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı NİSAN Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04/04/2023 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
        Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 03/01/2023 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
        04/04/2023 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

G Ü N D E M
1-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2023 tarih ve 08 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 11/01/2023 tarih ve 2023/2 sayılı İmar Komisyon kararının 1. fıkrasının görüşülerek karara bağlanması,
2-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2023 tarih ve 09 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 11/01/2023 tarih ve 2023/2 sayılı İmar Komisyon kararının 2. fıkrasının görüşülerek karara bağlanması,
3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddenin ( b) fıkrası gereğince 2 (iki) Encümen üyesinin Gizli oylama ile Seçimi.
4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. maddesi gereğince Belediyemiz 2022 Yılı Mali Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi,
5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2022 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun görüşülerek açık olarak oylanması,
6- Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü tamamlamış; tamir ve bakım maliyetleri ekonomik olmayan 31 YK 903, 31 YA 077, 31 PH 676, 31 PH 677, 31 YC 001, 31 YA 747 plaka sayılı araçların satılması; hurda durumda olanların ise Makine Kimya Enstitüsü Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devredilmesi ile satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisimizde görüşülmesi,
7-Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2023 tarih ve 6947 sayılı yazısında belirtildiği üzere ilçemiz genelindeki muhtelif yolların parke taşı ve sathı kaplama ile kaplanması işi için İller Bankası A.Ş.’ den kredi kullanılması hususunun görüşülmesi,
8- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2023 tarih ve 6948 sayılı yazısında belirtildiği üzere sermayesinin %100’ ü Belediyemize ait olan Erzin Tarım Turizm Enerji İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin sermayesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (i) bendi gereğince 2.000.000,00 TL artırılarak 3.250.000,00 TL ye çıkarılması hususunun görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―