2023 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı EYLÜL Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/09/2023 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

05/09/2023  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                      

G Ü N D E M

 1- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesinde belirtilen Koruma Meclisi azaları Ticaret ve Sanayi ile Ziraat Odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiyle toplanan Belediye Meclisi tarafından gizli reyle ve Dört Sene müddetle intihap olunur hükmü gereğince; Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 Asil 5 Yedek ve  Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 Asil 5 Yedek Üyenin gizli oylama  ile 4 (Dört) yıllığına seçilmesi.

2- İlçemiz Karamustafalı Mahallesi 487 ada 11 ve 20  nolu parsellerin güneyinden  geçen 7 m’lik imar yolunun kaldırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesi ,

3-İlçemiz İsalı Mahallesi 6-7 ve 8 nolu parseller ile Kuzeydoğusunda kalan alanın Eğitim tesis alanı olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar  planında plan  değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―