2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2021 Yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01/02/2022 SALI  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 04/01/2022 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
             01/02/2022 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                  

G Ü N D E M

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası gereğince; belediyelerin sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; Büyükşehir Belediyeleri için binde yedisini , diğer belediyeler için binde onikisini geçemez.’’ Hükmü gereğince 2022 yılı içerisinde kullanılmak üzere, ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması hususunda belediyemiz  meclisince görüşülerek karar alınması,

2-  Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, norm kadroya uygun olarak 7. Dereceli  Eğitmen , iki adet 7. Dereceli Tekniker , 5. Dereceli Mühendis , 5. Dereceli Şehir Plancısı, 1. Dereceli Ekonomist , 5. Dereceli Mimar ve 1. Dereceli Programcı  kadroları için, 2022 yılında ödenecek net ücret ve ek ödeme oranı/tutarının tespiti hususunun meclisimizde görüşülmesi,

3- Belediyemiz Meclisinin 04.01.2022 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 21/01/2022 tarih ve 2 sayılı İmar Komisyon kararının 1.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―