2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı MAYIS Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05/05/2022 Perşembe   günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/04/2022 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
05/05/2022 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim. 

G Ü N D E M

1-Belediyemizin 2021  Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması,

2- Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin ücret tarifesinde alınan kararda Belediyemize ait Greyder, Kepçe, Kamyon Hafriyat, Traktör Hafriyat, (13 Tonluk) Arasöz, (6 Tonluk) Arasöz, Kamyonet Hafriyat, Low  Silindir  iş makinaları ve çadır kiralama ücret tarifelerinde  değişiklik yapılması   hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,

3- 17.04.2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden 1 adet İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün zorunlu müdürlüklere dahil edilerek ihdas edilmesi gereği, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü oluşturulması için (I) sayılı kadro ihdas cetvelinde de gösterildiği şekli ile;11124 Unvan kodlu GİH Sınıfında,1 Dereceli,1 adet İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Kadrosunun oluşturulması hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―