2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı HAZİRAN Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 07/06/2022 SALI   günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/05/2022 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.
07/06/2022 tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim. 

G Ü N D E M

1- Belediyemiz Meclisinin  05.05.2022 tarih ve 22 Sayılı kararı ile Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinin ücret tarifesinde alınan kararda Belediyemize ait Greyder, Kepçe, Kamyon Hafriyat, Traktör Hafriyat, (13 Tonluk) Arasöz, (6 Tonluk) Arasöz, Kamyonet Hafriyat, Low  Silindir  iş makinaları ve çadır kiralama ücret tarifelerinde  değişiklik yapılması Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2022 tarih ve 01 sayılı kararında belirtilen ücret tarifelerinde  değişiklik yapılması   hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi,  

2-Yürürlükte bulunan Belediye Tembih Ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği çok eski olduğundan günümüz koşullarına uymamakta ve ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle ekte sunulan Belediye Tembih Ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek kabul edilmesi,

3-Belediyemiz bünyesinde gençlerin spora teşvik edilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için kurulacak olan  Erzin Belediye İssos Spor Kulübü Derneğinin Türkiye Futbol Federasyonuna tescilinin yapılması hususunda karar alınması,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―