2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2021 Yılı HAZİRAN Ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01/06/2021 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 17/05/2021 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak  CD’si ve 21/05/2021 tarihli Tutanak özeti ekte sunulmuştur.
01/06/2021 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.  

G Ü N D E M

1-Açılış ve Yoklama

İlgili Haberler