2021 Yılı Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine eklenen 5675  Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince  Olağanüstü toplantısını yapmak için 20/10/2021 Çarşamba  günü saat 14.oo’de Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı  salonunda  aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

20/10/2021  tarihli toplantı için Anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.


G Ü N D E M

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla büyükşehir belediye sınırları tüm il sınırlarını, mülki sınırları kapsayacak hale getirilmiş bunun sonucu olarak büyükşehir olan bu illerin tamamındaki belde ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. 

16 Ekim 2020 tarihli resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde ; Başvuru üzerine ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler kırsal mahalle kabul edilir hükmü gereğince tüzel kişiliği kaldırılan köylerin kırsal mahalle olarak kabulü ve alınan kararın büyükşehir belediye meclisine sunulması hususunun meclisimizce görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―